AUKCJA - INWESTYCJE SZANSA funkcjonalny dom na ulicy Šoltésovej w Zwoleniu