AUKCJA 2 rodzin dom z garażem w luminancji, District of New Castle