1-W sypialni COP płaskim. Nie.. 534, UL. SNP, Nová Dubnica