Syndyk masy upadłości powoda jako aukcji

Obecnie, syndyków są wśród skarżących regularnych aukcji, ponieważ aukcja jest prawnie obowiązkowe spôsobom monetyzacja ta nieruchomość w upadłości. Wady dokumentacji dotyczącej aukcji dobrowolnej może unieważnić przetarg, W związku z tym, że każdy wnioskodawca aukcje i aukcje należycie rozważa.

 

Akt. 527/2002 Z. z. na dobrowolnych aukcji, zmienionej (zwaną dalej "Zodda") definiuje szereg jednostek, które mogą być dyskusje z sędzią aukcji w Ust. § 7 ODS. 1 Zodda.

 

Prawidłowa identyfikacja aukcji skarżący nie spowoduje problemów w przypadkach, chyba że wnioskodawca występuje o właścicielu aukcje wykonującego przedmiot lub zastawnika zastawu. Jeśli wnioskodawca jest osobą fizyczną wniosek powinien zawierać, między innymi, że jego nazwisko, nazwisko, rezydencja, ewentualnie telefon i e-mail kontaktowy, Powód osoba prawna powinna zostać skierowana do jego reputacji, siedziba, numer identyfikacyjny i telefon, lub poprzez kontakt e-mail.

 

Komplikacje z właściwego powoda etykietowania, jednak mogą pojawić się, Propozycja przeprowadzenia aukcji przez syndyka upadłości. Instrukcja prawidłowej identyfikacji powoda w tym przypadku, można uzyskać literalnej wykładni przepisów. § 7 ODS. 1 Zodda w połączeniu z ust. § 92 ODS. 1 punkt. b) Ustawa nr. 7/2005 Z. z. w sprawie upadłości i restrukturyzacji, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej "ZKR").

 

Zgodnie z § 7 ODS. 1 Zodda wnoszących skargę aukcje, między innymi, : "Inna osoba upoważniona do zaproponowania wdrożenia aukcji na podstawie odrębnej ustawy" . Prawo specjalne pod legislacyjnego przypisem oznacza ZKR. Na podstawie powyższych przepisów należy uznać za aukcji powoda bezpośrednio niewypłacalność administratora. Taka definicja regulatora położenia jest to wzorcowy w odniesieniu do jego wyznaczenia kontraktów na aukcji, jak również w ogłoszeniu o przetargu i innych dokumentów związanych. Tożsamość zgodnie powoda z ustawą, na podstawie, że powinno to wyglądać tak : "Aukcja Skarżący : JUDr. S.K.P. , Odbiornik w upadłości Ú.P.C., s.r.o. "Bankrut" ustalone…." .

 

Wykładnia systematyczna Zodd i ZKR ale można dojść do wniosku,, nie jest możliwe stwierdzenie, apriorycznie nieważny, również umowy, w którym wnioskodawca jest nazwa upadłości przez syndyka upadłości, bo takie oznaczenie jest zgodne z przepisami zawartymi w sekcji merytorycznych. § 44 ODS. 1 ZKR (gdzie administrator jest oznaczony jako osobę działającą w imieniu i na rzecz upadłego), określić, które z administratorem w celu bezpośredniego przedstawiciela prawnego upadłość. Pogląd ten odzwierciedla także fakt,, Link na końcu przepisów prawnych. § 7 ODS. 1 Zodda przepisów, o których mowa w przypisie, nie mieści się w ramach obowiązującego ramach zasady, ale to tylko niewiążąca rekomendacja do interpretacji ustawodawcy z prawem. Opisane według następującego wniosku jest wątpliwe i dyskusyjne, W związku z tym, możliwe jest Polecam wszystkim syndyk masy upadłości, że podpisuje umowy na aukcji zgodnie z przepisami. 7 ODS. 1 Zodda jedną i uniknąć potencjalnego nieważności zakończeniu aukcji, aw konsekwencji nieważność samej aukcji.