Ramy prawne Aukcje samochody

5.03.2015
|
Komentarze są wyłączone
|

"Nowelizacja Kodeksu cywilnego, poprzez ustawy nr. 106/2014 dodano do kodeksu cywilnego przepis § 53 ODS. 10, na podstawie których, gdzie zastaw zabezpiecza zobowiązanie umowy konsumenckiej, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.

Tych zmian następuje, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložným právom je možné realizovať výlučne formou dobrovoľnej dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. na dobrowolnych aukcji.

Skuteczna sprzedaż na zaliczki dobrowolnej licytacji, v prípade ak ide o vzťah medzi spotrebiteľom a dodávateľom je teda možný wyłącznie za pośrednictwem aukcji dobrowolnej, co pozwala lepiej reagować na potrzeby rynku, jako proces konkurencyjnej, v ktorom sú vytvorené najlepšie podmienky pre naplnenie zámeru navrhovateľa dražby, ktorým je uspokojenie jeho pohľadávky z predaja majetku dlžníka, pri zachovaní transparentnosti a rýchlosti celého procesu.

Spoločnosť LICITOR group a.s..Aukcja jest, ktorá pre leasingové spoločnosti pravidelne usporadúva „kamenné dražby“ vozidiel a má dlhodobé skúsenosti s organizovaním a prípravou dobrovoľných dražieb v zmysle z. Nie. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v platnom znení.