Aukcja z nieruchomości obciążonej hipoteką

[nagłówek]Nieruchomości w drodze licytacji przez okres co najmniej 75 procent ceny odnotowanej ekspertyzę[/nagłówek]

Mąż, , który nie jest obywatelem Republiki Słowackiej, Mamy półtora roku kupił dom z hipoteką. Mąż stracił pracę i jestem na urlopie macierzyńskim. Co w przypadku banku, spłatę kredytu hipotecznego więcej? W jaki sposób ubiegać się o przekazanie domu?
Jak wynika z faktów można opisanych w odniesieniu do istniejącej hipoteki, wierzymy,, miał też do ustanowienia zastawu na nieruchomości, których kredyty bankowe w celu zapewnienia. Z faktów opisanych pan wynika również, , które nie są obecnie w stanie zapłacić wypłaty kredytu, na podstawie umowy kredytowej.
Priorytetem musi dowiedzieć się, w jaki sposób umowa pożyczki ustawić warunki naruszeniem kredytu, t. j. nieprzestrzeganie zobowiązań wynikających z kredytu, które jest wypłacane przez poszczególnych rat z tytułu terminowego i. Będzie to również konieczne, aby zapoznać się z umowy kredytowej w zakresie, w jaki sposób bank może zaspokoić wykonywania zastawu należności przeterminowanych.
Jeśli chcesz sprzedać jesteś właścicielem nieruchomości w pytaniu, odwołujemy się do przepisów § 151h ust. 1 Kodeks cywilny, zgodnie z którym, Przy konwersji lub przeniesienia aktów zapasowej kopii zapasowej zastaw cesjonariusz, umowy zastawu, jeśli nie, zastawca może przejść lub część transferu depozytów bez obciążenia lub zastawu, chyba że ustawa lub ustawa nie stanowią inaczej odrębne. Zgodnie z § 151h ust. 2 Kodeks cywilny, Przejmujący depozyt, zastaw, przeciwko którym działa, przekazać przypisania skutku lub przeniesienia wszystkich praw i obowiązków zastawcy pod zastaw kontraktu. Backup przejmująca, zastaw, przeciwko którym działa, jest zobowiązany do tolerowania zastaw i podlegają prawa i obowiązki zastawcy. Wynika z obecnych, że jeśli chcesz sprzedać nieruchomości, można dokonać za zgodą banku i tak, Nowy właściciel kupił nieruchomość wraz z zastawem i wziąć na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej, t. j. prawa i obowiązki związane z wypłatą kredytu.

Zgodnie z § 151J pkt. 1 Kodeks cywilny, Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem nie jest właściwe i terminowe wykonanie, Zastawnik może rozpocząć zastawu. Wykonując zastawnika zastawu może zaspokoić sposób określony w umowie lub sprzedaży przez wadium na podstawie odrębnej ustawy, lub szukać satysfakcji sprzedaży zaliczkę specjalnymi prawami, chyba że ustawa lub ustawa nie stanowią inaczej odrębne. Wynika z tego, że, Bank należności przeterminowanych w wykonywaniu zastawu może przystąpić, że nieruchomość spełnia sposób uzgodniony w umowie lub zgodnie z ustawą o aukcjach jedynie dobrowolnych, że nieruchomość jest sprzedawana na aukcji, lub, jeśli będzie do banku do dysponowania egzekwowanie (prawomocne i wykonalne orzeczenie sądowe), w tym przez urzędnika sądowego, zgodnie z Tytułu Egzekucyjnego poriadkom.Máme to, Bank przed terminem wymagalności nie ma powodu do wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, i nawet wtedy, jeśli masz pytanie uzgodnione lub uzgodnione pomiędzy. Bank, zanim rozpocznie sprzedaż, jak dostać się do opóźnienia w realizacji poszczególnych płatności.
Należności przeterminowane (kredytu lub raty. kilka rat kredytu) Twój bank będzie zapewne wielokrotnie wzywał do spłaty rat (Oczywiście to zależy od indywidualnych warunków Umowy Kredytowej).
Spłaty kredytu i rozpoczęcie zastawu powiadomi Banku zgodnie z § 151 litrów Kodeksu Cywilnego.
Najprawdopodobniej można założyć, że bank przystąpi do tworzenia kopii zapasowych monetyzacji, t.j. Sprzedaży nieruchomości na aukcji dobrowolnego zgodnie z ustawą o dobrowolnych aukcji przez danego domu aukcyjnego.
W ramach tej procedury, więc bank uruchomi ekspertyzę, które będą stanowić ceny wywoławczej nieruchomości. Według UST. § 16 ODS. 6 Ustawa o dobrowolnych aukcji musi być nieruchomość w drodze licytacji przez co najmniej ¾ ceny odnotowanej ekspertyzę, o ile zostały zgłoszone miejsce zamieszkania.
Po sprzedaży nieruchomości musi zostać spełniony od dochodów z kosztów aukcyjnych, należności Banku z kary lub. inne kary umowne, że może być Bank zgodnie z opłatą Traktatu. Tak długo, jak przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przekracza kwotę, z których bank musi spełniać, przekraczająca saldo Twoich zwrotów bankowych.
W odniesieniu do bardziej szczegółowej procedury raportowania będzie najlepiej zapoznać się z umowy kredytowej w razie potrzeby, bardziej świadomych w oddziale banku lub. w banku, z którym masz podpisaną kredyty.
Jednakże, korzystne jest,, Starają się zarabiać na nieruchomości bez udziału banków; t.j. przed, jak Bank wydał zastawu. Są one zazwyczaj znacznie bardziej korzystne rozwiązanie dla Ciebie, jak zastawcą.

Źródło: eTrend
Autor pracuje jako stowarzyszonej na prawników firm prawniczych Proiuris.
Autor odpowiedzi nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompleksowość odpowiedzi, Natomiast informacje o problemie kwestiom preparatu jest ograniczona.