Aktualności

Ramy prawne Aukcje samochody

10:52 w
|
Komentarze są wyłączone
|

„Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 dodano do kodeksu cywilnego przepis § 53 ODS. 10, na podstawie których, gdzie zastaw zabezpiecza zobowiązanie umowy konsumenckiej, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
Tych zmian następuje, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložn […]

TRANSMISJA przedmiotu aukcji

9:59 w
|
Komentarze są wyłączone
|

Záložnému Dłużnik (pierwszy właściciel) ex lege (prawa) pociąga za sobą obowiązek przekazać przedmiot aukcji oferentem, przeszedł na własność, zobowiązanie kredytobiorcy hipotecznego jest nawet wymienione w notarialnego rekordu na aukcji (nabycie tytułu własności). Pierwszy właściciel, lub. osoby, Lokale wykonane muszą złożyć własności oferentem bez zbędnej zwłoki, po przedstawieniu aktu notarialnego […]

Reguluje stosunki między kilkoma zastawnicy

11:06 w
|
Komentarze są wyłączone
|

Rozwiązania problemu, którym wierzyciel jest uprawniony do rozpoczęcia zastawu? Odpowiedź jest "PRZED TEMPORE POTIOR iure" – wcześniej w czasie, silniejsze prawo.

W przypadku, że jedna z zastawnikami rozpocznie zastaw, zobowiązany jest powiadomić zastawnika, lecz tylko, które są niezbędne w celu zaspokojenia przed nim zastawów. Z Ustanovenie § 17 ODS. 5 punkt. b) c […]

Jesteś administratorem zasobów mieszkaniowych i mieć problem z defaulters?

3:18 pm
|
Komentarze są wyłączone
|

Stypendia kremapartamenty ogłoszeń lub mieszkania administratorzy mogą bardzo skutecznie zwalczać defaulters przez Instytut dobrowolnych aukcji. Ustawa o dobrowolnych aukcji nr. 527/2002 Z. z. z późniejszymi zmianami pozwala na bardzo efektywne, szybko i tanio odzyskać zaległości związane z Operacja fundusz, utrzymanie, korekty + płatności za usługi związane z korzystaniem z mieszkania. Kwota należnej kwoty, powyżej, które mogą być sprzedane […]

Ocena włączenia Instytutu do prawa dobrowolnych słowackiej aukcji

1:32 pm
|
Komentarze są wyłączone
|

Aukcja dobrowolne, jako jednego z legalnych sposobów zaspokojenia słusznych roszczeń temat w ostatnich latach stosunkowo szybko rosnące porozumienie prawne, który jest również chwytając w umysłach ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych zastosowań są wielkich zastawnicy rangę,.

Do prawa słowackiego koncepcja ta została już wdrożona 2002, przyjęcie odrębnej ustawy nr. 527/2002 Z. Z dobrowolnych aukcji d […]

§ 15 Ustawa o własności lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych

10:20 w
|
Komentarze są wyłączone
|

§ 15 Ustawa o własności mieszkań i powierzchni biurowych w kontekście stosowania i interpretacji różnych problemów związanych z praktyką wykonywania dobrowolnych aukcji jak najbardziej skutecznych środków egzekwowania zaległości.

(CAST I. Uprawniony podmiot na wniosku o aukcji)

Wprowadzenie: W serii krótkich artykułów pomoże Ci najbardziej palących problemów praktycznych związanych z kopii zapasowej zasilania pr […]

Zakup nieruchomości od..

11:35 w
|
Komentarze są wyłączone
|

Byłbym zainteresowany zakupem nieruchomości z, który jest już kilka lat w upadłości. Syndyk masy upadłości, wysłałem prośbę do wykupu nieruchomości, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Chcę zapytać, w związku z tym,, Co jest możliwe dalsze działania? Powiernik jest zobowiązany do sprzedaży aktywów lub przynajmniej wysłać oświadczenie na moją prośbę?
Państwa prawa, Syndyk upadłego może zarabiać na temat upadłości własność tylko do aukcji. , Mimo, że pewne wyjątki, ale dotyczą one tylko wtedy, gdy właściwość […]

Aukcja z nieruchomości obciążonej hipoteką

10:31 w
|
Komentarze są wyłączone
|

[nagłówek]Nieruchomości w drodze licytacji przez okres co najmniej 75 procent ceny odnotowanej ekspertyzę[/nagłówek]

Mąż, , który nie jest obywatelem Republiki Słowackiej, Mamy półtora roku kupił dom z hipoteką. Mąż stracił pracę i jestem na urlopie macierzyńskim. Co w przypadku banku, spłatę kredytu hipotecznego więcej? W jaki sposób ubiegać się o przekazanie domu?
Jak wynika z faktów można opisanych w odniesieniu do istniejącej hipoteki, wierzymy,, musiał również […]

Syndyk masy upadłości powoda jako aukcji

11:39 w
|
Komentarze są wyłączone
|

Obecnie, syndyków są wśród skarżących regularnych aukcji, ponieważ aukcja jest prawnie obowiązkowe spôsobom monetyzacja ta nieruchomość w upadłości. Wady dokumentacji dotyczącej aukcji dobrowolnej może unieważnić przetarg, W związku z tym, że każdy wnioskodawca aukcje i aukcje należycie rozważa.

 

Akt. 527/2002 Z. z. na dobrowolnych aukcji, zmienionej (zwaną dalej "Zodda") definiuje szereg jednostek, gdzie m […]

Zakup nieruchomości i aukcji

12:30 pm
|
Komentarze są wyłączone
|

Zakup nieruchomości i aukcji (lub proces selekcji na nabycie nieruchomości)

Akt. 527/2002 Z. z. na dobrowolnych aukcji, zmienionej (zwaną dalej "Zodda") została przyjęta w 2002, Ted w czasach, gdy funkcja SR rozwinięty rynek nieruchomości, Hostowane przez które szczególności działalność spółek na rynku nieruchomości, jak również z inicjatywy osób prywatnych. Ponieważ rynek nieruchomości był w stanie pracować tak długo bez uzasadnienia aukcji dobrowolnego jest całkiem uzasadnione pytanie, Ci jest […]