Ocena włączenia Instytutu do prawa dobrowolnych słowackiej aukcji

26.02.2014
|
Komentarze są wyłączone
|

Aukcja dobrowolne, jako jednego z legalnych sposobów zaspokojenia słusznych roszczeń temat w ostatnich latach stosunkowo szybko rosnące porozumienie prawne, który jest również chwytając w umysłach ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych zastosowań są wielkich zastawnicy rangę,.

Słowacki był do prawa termin ten już realizowane w 2002, przyjęcie odrębnej ustawy nr. 527/2002 Z. Z dobrowolnych aukcji z powodu ówczesnego braku efektywności i elastyczności Instytutu przymusowych aukcjach. Celem włączenia było przyspieszenie i usprawnienie całego procesu realizacji zastawu przy minimalnym koszcie, kiedy należy zastawnik zwrócił wniosek do przeprowadzenia bezpośrednio na aukcje aukcje, zgadzam się na jego warunki realizacji, wszystko bez udziału sądu, resp.exekútora, których działania są nie tylko czas, ale również bardziej kosztowne. Rzeczywisty egzekwowanie postaci zastawu realizacji aukcji jest uwarunkowane dobrowolnym albo istnienia zastawu ustawowego lub ważnie zawarła umowę zabezpieczeń między dłużnika i zastawnika, w sprawie uchybienia ich zobowiązaniom kredytobiorcy.

Swoiście wady nieefektywny i nieelastyczny zawieszenie wykonania – formou exekúcie składają się głównie, że:

nakaz zapłaty lub wyrok poprzedza obowiązek uiszczenia opłaty sądowej w celu ich wydawania, w chwili 6% kwoty poszukiwane,
Oświadczenie, nawet jeśli jest ona zabezpieczona zastawem musi przeprowadzić postępowanie sądowe w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego dla egzekwowania decyzji,
nakaz zapłaty lub wyrok jest czasochłonne i zajmuje kilka miesięcy, lub lat.

W przeciwieństwie do tego, Instytut dobrowolne aukcje charakteryzujące:

– niższe koszty: Koszty pokrywane są wyłącznie z dochodów z aukcji, których aukcje powodowi żadnych niepotrzebnych dodatkowych kosztów
– Sprawy sprzęt prędkość: Przedmiotem aukcji dobrowolnej może być sprzedane już w ciągu 2 – 3 miesięcy od podpisania umowy, aby w aukcji,
– Gwarantujemy dražobnej zabezpieczeń: Jeżeli zwycięski oferent nie zapłacić cenę aukcyjną w określonym terminie, występuje więc. udaremnić aukcji, w którym to przypadku
zastosowania składa się gwarancję aukcji do pokrycia kosztów zrezygnować podczas powtórzonych aukcje,
– nenapadnuteľnosťou po márnom wygaśnięcia 3 miesięcy od daty aukcji,
– prawo własności przechodzi zwycięski oferent Wpływ udzielania oferentem, pod warunkiem,, będzie zapłacić pozostałą kwotę aukcji.

Proces realizacji dobrowolnego aukcję przezroczysty, jak jej firmy aukcyjne są pod bezpośrednią kontrolą Ministerstwa Sprawiedliwości, a sam proces aukcji potwierdza notariusz.