2015 March

Ramy prawne Aukcje samochody

10:52 w
|
Komentarze są wyłączone
|

„Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 dodano do kodeksu cywilnego przepis § 53 ODS. 10, na podstawie których, gdzie zastaw zabezpiecza zobowiązanie umowy konsumenckiej, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
Tych zmian następuje, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložn […]