2014 Kwiecień

Reguluje stosunki między kilkoma zastawnicy

11:06 w
|
Komentarze są wyłączone
|

Rozwiązania problemu, którym wierzyciel jest uprawniony do rozpoczęcia zastawu? Odpowiedź jest "PRZED TEMPORE POTIOR iure" – wcześniej w czasie, silniejsze prawo.

W przypadku, że jedna z zastawnikami rozpocznie zastaw, zobowiązany jest powiadomić zastawnika, lecz tylko, które są niezbędne w celu zaspokojenia przed nim zastawów. Z Ustanovenie § 17 ODS. 5 punkt. b) c […]