2013 January

Syndyk masy upadłości powoda jako aukcji

11:39 w
|
Komentarze są wyłączone
|

Obecnie, syndyków są wśród skarżących regularnych aukcji, ponieważ aukcja jest prawnie obowiązkowe spôsobom monetyzacja ta nieruchomość w upadłości. Wady dokumentacji dotyczącej aukcji dobrowolnej może unieważnić przetarg, W związku z tym, że każdy wnioskodawca aukcje i aukcje należycie rozważa.

 

Akt. 527/2002 Z. z. na dobrowolnych aukcji, zmienionej (zwaną dalej "Zodda") definiuje szereg jednostek, gdzie m […]