Navrhovatelia

Výhody pre navrhovateľov

speňaženie majetku formou dražby ponúka množstvo výhod:

Nepotrebujete súdne ani iné rozhodnutie, pretože predmet dražby je možné dražiť podľa zákonom stanovených podmienok aj v prípade, ak ste záložným veriteľom a nemáte k dispozícii exekučný titul,

Dražobný proces je rýchly a flexibilný, nakoľko je ho možné úspešne ukončiť za 35 – 60 dní od podpísania Zmluvy o vykonaní dražby, čo je neporovnateľne kratšie obdobie oproti štandardnej dĺžke exekučného alebo súdneho konania,

Dražba je pre navrhovateľa dostupným a lacným spôsobom uspokojenia pohľadávky, pretože náklady dražby sa neplatia formou preddavkov, ale hradia sa z výťažku dražby, teda navrhovateľovi v realizovanej dražbe neviaznu žiadne peňažné prostriedky. Náklady dražby v konečnom dôsledku znáša dlžník,

Efektívnosť a transparentnosť celého dražobného procesu zaručuje široké portfólio obchodných aktivít dražobníka, ktorý je v rámci svojej realitnej činnosti schopný široko spropagovať dražbu majetku a dosiahnuť tak maximálny výťažok z každej dražby,

Právnu istotu navrhovateľa aj kupujúceho garantuje skutočnosť, že po uplynutí 3 mesiacov od vykonania dražby nie je možné dražbu napadnúť žalobou pre neplatnosť a vlastníctvo úspešného vydražiteľa je nespochybniteľné,

V prípade, že sa zaujímate o možnosť realizácie záložného práva formou dražby, naváhajte nás kontaktovať a my Vám radi poskytneme bezodplatne konzultácie resp. ponúkneme Vám  inú vhodnú alternatívu.

kontakt:
drazby@licitor.sk        0918 834 834

 

Pozrite si celu ponuku aktuálnych dražieb

aktuálne dražby