LICITOR group, a.s.

Spoločnosť LICITOR group, a.s., so sídlom v Žiline od svojho vzniku v roku 2004 považuje za svoj hlavný predmet podnikania vykonávanie dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a tejto komplexnej a náročnej službe podriaďujeme celé naše úsilie.

Naše služby využívajú subjekty, ktoré sa vo svojej obchodnej činnosti stretli s nepríjemnou, no, žiaľ, stále populárnejšou realitou neplnenia záväzkov zo strany svojich obchodných partnerov. Dlhodobo spolupracujeme nielen s renomovanými bankami a stavebnými sporiteľňami, ale aj so strategickými individuálnymi záložnými veriteľmi.
Pre našich klientov sa nám činnosťou dražobníka podarilo vymôcť niekoľko desiatok miliónov eur splatných pohľadávok (viac ako 44 mil.  eur), čo nás zaraďuje medzi popredné dražobné spoločnosti na Slovensku.

Počas desaťročnej praxe sme krok po kroku vypracovali unikátny systém správy dražieb, ktorý sme v ostatnom období doplnili o klientsku zónu umožňujúcu detailné online sledovanie procesu dražieb veľkým bankovým domom. Každý prípad považujeme za osobitý, a preto má každý klient  prideleného samostatného skúseného referenta dražieb, ktorý analyzuje a manažuje celé portfólio klienta.

Za unikátnu považujeme prezentáciu dražieb najmä cez náš dražobný portál, www.drazba-sk.sk, ktorý prešiel rozsiahlou prestavbou a zmenami a od začiatku roku 2013 s návštevnosťou niekoľko desaťtisíc návštev mesačne je najnavštevovanejším portálom s tematikou dražieb vôbec.  Dodáva tak reálny punc transparentnosti a r%