Kupujúci

Výhody pre účastnikov/kupujúcich:

Kúpa majetku  bez akýchkoľvek právnych vád,

Kúpa za výhodnú cenu, ktorá sa vytvára v súťaži s ostatnými kupujúcimi a je limitovaná iba sumou najnižšieho podania, ktoré je v mnohých prípadoch nižšie ako znalecká hodnota predmetu dražby,viete čo kupujete, pretože pred ka��dou dražbou sú zverejnené najmenej dva term��ny ohliadok, počas ktorých sa môžete oboznámiť s faktickým stavom draženej veci,

Kupujete bez obáv, že po dražbe budete musieť svoje vlastníctvo bráni