INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ - Súbor nehnuteľností v k. ú. Petržalka, okres Bratislava V