INVESTIČNÁ PRÍLEŽITOSŤ - Súbor nehnuteľností - GARÁŽE v k. ú. Petržalka, okres Bratislava V