Garáž a dreváreň súp. č. 331-v obci Bytča-kat. úz. Pšurnovice