DRAŽBA SPOLUVLASTNÍCKY PODIEL 1/2 NA POZEMKU V K. Ú. POVAŽSKÝ CHLMEC, ŽILINA