DRAŽBA Rozostavaná stavba rodinného domu v k. ú. Terchová, okres Žilina