DRAŽBA Rodinný om v obci Ožďany, okres Rimavská Sobota