DRAŽBA Rodinný dom v k. ú. Zemianska Olča, okres Komárno