DRAŽBA Rodinný dom v k. ú. Skačany, okres Partizánske