DRAŽBA Rodinný dom v k. ú. Rochovce, okres Rožňava