DRAŽBA Rodinný dom v k. ú. Rastice, obec Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda