DRAŽBA Rodinný dom v k.ú. Malé Šárovce, okres Levice