DRAŽBA Rodinný dom v k. ú. Kráľovský Chlmec, okres Trebišov