DRAŽBA Rodinný dom v k. ú. Drahňov, okres Michalovce