DRAŽBA rodinný dom súp. č. 85 k. ú. Kubrica, okres Trenčín