DRAŽBA rodinný dom súp. č. 56 na ul. Potočná, Obec Nededza