DRAŽBA rodinný dom súp. č. 548 na ulici Riečna, Žilina - Bánová