DRAŽBA RODINNÝ DOM SÚP. Č. 285, KAT. ÚZ. DOMAŠA, OBEC HRONOVCE