DRAŽBA rodinný dom súp. č. 108, k.ú. Horné Kočkovce, okres Púchov