DRAŽBA rodinný dom súp. č. 100 s príslušenstvom v obci Beckov