DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. ú. Zemianska Olča, okres Komárno