DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. ú. Veľké Šarovce, okres Levice