DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. ú. Šulekovo, okres Hlohovec