DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom v k. ú. Konská, okres Žilina