DRAŽBA Rodinný dom s príslušenstvom k. ú. Hucín, okres Revúca