DRAŽBA Rodinný dom s letnou kuchyňou v k. ú. Slepčany, okres Zlaté Moravce