DRAŽBA Rodinný dom s hospodárskou budovou a garážou v k. ú. Veľké Trakany, okres Trebišov