DRAŽBA Rodinný dom s drevárňou a opravárenskou dielňou v k. ú. Bakta, okres Rimavská Sobota