DRAŽBA Rodinný dom s cukrárňou v v k. ú. Skačany, okres Partizánske