DRAŽBA Rodinný dom s. č. 55 v k. ú. Veľká Maňa, okres Nové Zámky