DRAŽBA RODINNÝ DOM S. Č. 55 V K. Ú. VEĽKÁ MAŇA, OKRES NOVÉ ZÁMKY