DRAŽBA Rodinný dom s. č. 284 v k. ú. Veľká Maňa, okres Nové Zámky