DRAŽBA Rodinný dom na ulici Obrancov mieru v k. ú. Fiľakovo, okres Lučenec