DRAŽBA Rodinný dom na ulici Kúpeľná v k. ú. Malé Bielice, okres Partizánske