DRAŽBA Rodinný dom na ulici J.G.Tajovského II.557/21 v Prievidzi