DRAŽBA Rodinný dom na ul. Podkrivánska v k.ú. Važec, okres Liptovský Mikuláš