DRAŽBA Rodinný dom na ul. Družstevná, k. ú. Veľké Kostoľany, okres Piešťany